Du er her: 

Kontakt

Denne hjemmeside med oversigt over sogneaktiviteter i Århus Vest drives af sognene i Århus Vestre Provsti.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte

Århus Vestre Provsti

Engdalsvej 1

8220 Brabrand

Telefon: 86 25 18 61 (tirsdag og torsdag 9-14)

E-mail: aarhusvestre.provsti@km.dk 

eller provst Esben Andersen

Tlf. 86 26 00 23

E-mail: esan@km.dk 

Se også provstiets hjemmeside: www.aavp.dk med relevante nyheder og links videre til de enkelte sognes egne hjemmesider.